ترجمه Spinosity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خارداري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيخ‌ داري‌ , در فارسی : وضعيت‌ غامض‌ , به فارسی : اشكال‌ , سایر ترجمه ها : دشواري‌ چيز

Spinosity به چه معناست و Spinosity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spinosity

خارداري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خارداري‌, ترجمه خارداري‌, کلمات شبیه خارداري‌ , سيخ‌ داري‌ به لاتین , وضعيت‌ غامض‌ به لاتین , اشكال‌ خارجی , دشواري‌ در زبان , چيزانگلیسی
دانلود فایل ها