ترجمه Spinous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خارمانند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پراز خار , در فارسی : نامط‌لوب‌.

Spinous به چه معناست و Spinous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spinous

خارمانند به خارجی , ریشه انگلیسی خارمانند, ترجمه خارمانند, کلمات شبیه خارمانند , پراز خار به لاتین , نامط‌لوب‌. به لاتین
دانلود فایل ها