ترجمه Spiracle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوراخ‌ تنفس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجرا.

Spiracle به چه معناست و Spiracle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spiracle

سوراخ‌ تنفس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوراخ‌ تنفس‌, ترجمه سوراخ‌ تنفس‌, کلمات شبیه سوراخ‌ تنفس‌ , مجرا. به لاتین
دانلود فایل ها