ترجمه Spirits Of Wine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eniw fo tirips) الكل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عرق‌ خالص‌ , در فارسی : عرق‌ دو اتشه‌.

Spirits Of Wine به چه معناست و Spirits Of Wine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spirits Of Wine

(eniw fo tirips) الكل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eniw fo tirips) الكل‌, ترجمه (eniw fo tirips) الكل‌, کلمات شبیه (eniw fo tirips) الكل‌ , عرق‌ خالص‌ به لاتین , عرق‌ دو اتشه‌. به لاتین
دانلود فایل ها