ترجمه Spiritually در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روحاني‌. می باشد

Spiritually به چه معناست و Spiritually یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spiritually

روحاني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روحاني‌., ترجمه روحاني‌., کلمات شبیه روحاني‌.
دانلود فایل ها