خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51136 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('51136','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51136 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spirograph به فارسی

ترجمه Spirograph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) دستگاه‌ تنفس‌ نگار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دم‌ نگار.

Spirograph به چه معناست و Spirograph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spirograph

(ط‌ب‌) دستگاه‌ تنفس‌ نگار به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) دستگاه‌ تنفس‌ نگار, ترجمه (ط‌ب‌) دستگاه‌ تنفس‌ نگار, کلمات شبیه (ط‌ب‌) دستگاه‌ تنفس‌ نگار , دم‌ نگار. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: