ترجمه Spirograph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) دستگاه‌ تنفس‌ نگار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دم‌ نگار.

Spirograph به چه معناست و Spirograph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spirograph

(ط‌ب‌) دستگاه‌ تنفس‌ نگار به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) دستگاه‌ تنفس‌ نگار, ترجمه (ط‌ب‌) دستگاه‌ تنفس‌ نگار, کلمات شبیه (ط‌ب‌) دستگاه‌ تنفس‌ نگار , دم‌ نگار. به لاتین
دانلود فایل ها