ترجمه Spiry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيچاپيچ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مارپيچ‌ , در فارسی : مخروط‌ي‌.

Spiry به چه معناست و Spiry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spiry

پيچاپيچ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيچاپيچ‌, ترجمه پيچاپيچ‌, کلمات شبیه پيچاپيچ‌ , مارپيچ‌ به لاتین , مخروط‌ي‌. به لاتین
دانلود فایل ها