ترجمه Spit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انداختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اب‌ دهان‌ پرتاب‌كردن‌ , در فارسی : تف‌ , به فارسی : اب‌ دهان‌ , سایر ترجمه ها : خدو

Spit به چه معناست و Spit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spit

انداختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انداختن‌, ترجمه انداختن‌, کلمات شبیه انداختن‌ , اب‌ دهان‌ پرتاب‌كردن‌ به لاتین , تف‌ به لاتین , اب‌ دهان‌ خارجی , خدو در زبان
دانلود فایل ها