ترجمه Splanchnic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌) وابسته‌ به‌ احشاء می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احشايي‌.

Splanchnic به چه معناست و Splanchnic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Splanchnic

(تش‌) وابسته‌ به‌ احشاء به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌) وابسته‌ به‌ احشاء, ترجمه (تش‌) وابسته‌ به‌ احشاء, کلمات شبیه (تش‌) وابسته‌ به‌ احشاء , احشايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها