ترجمه Splash در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شتك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صداي‌ ترشح‌ , در فارسی : چلپ‌ چلوپ‌ , به فارسی : صداي‌ ريزش‌ , سایر ترجمه ها : ترشح‌ كردن‌

Splash به چه معناست و Splash یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Splash

شتك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شتك‌, ترجمه شتك‌, کلمات شبیه شتك‌ , صداي‌ ترشح‌ به لاتین , چلپ‌ چلوپ‌ به لاتین , صداي‌ ريزش‌ خارجی , ترشح‌ كردن‌ در زبان
دانلود فایل ها