ترجمه Splendid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yldidnelps) باشكوه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باجلال‌ , در فارسی : عالي‌ , به فارسی : براق‌ , سایر ترجمه ها : پرزرق‌ وبرق‌

Splendid به چه معناست و Splendid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Splendid

(yldidnelps) باشكوه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yldidnelps) باشكوه‌, ترجمه (yldidnelps) باشكوه‌, کلمات شبیه (yldidnelps) باشكوه‌ , باجلال‌ به لاتین , عالي‌ به لاتین , براق‌ خارجی , پرزرق‌ وبرق‌ در زبان
دانلود فایل ها