ترجمه Splentical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (citnelps) كج‌ خلق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عبوس‌ , در فارسی : ترشرو , به فارسی : ماليخوليايي‌.

Splentical به چه معناست و Splentical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Splentical

(citnelps) كج‌ خلق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (citnelps) كج‌ خلق‌, ترجمه (citnelps) كج‌ خلق‌, کلمات شبیه (citnelps) كج‌ خلق‌ , عبوس‌ به لاتین , ترشرو به لاتین , ماليخوليايي‌. خارجی
دانلود فایل ها