ترجمه Splint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برامدگي‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توفال‌ , در فارسی : اهن‌ نبشي‌ , به فارسی : خرد وقط‌عه‌ قط‌عه‌كردن‌

Splint به چه معناست و Splint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Splint

برامدگي‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برامدگي‌ كوچك‌, ترجمه برامدگي‌ كوچك‌, کلمات شبیه برامدگي‌ كوچك‌ , توفال‌ به لاتین , اهن‌ نبشي‌ به لاتین , خرد وقط‌عه‌ قط‌عه‌كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها