ترجمه Split Pea در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) نخود دولپه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لپه‌.

Split Pea به چه معناست و Split Pea یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Split Pea

(گ‌.ش‌.) نخود دولپه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) نخود دولپه‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) نخود دولپه‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) نخود دولپه‌ , لپه‌. به لاتین
دانلود فایل ها