ترجمه Split Shift در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقسيم‌ ساعات‌ كار بدو يا چند قسمت‌. می باشد

Split Shift به چه معناست و Split Shift یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Split Shift

تقسيم‌ ساعات‌ كار بدو يا چند قسمت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تقسيم‌ ساعات‌ كار بدو يا چند قسمت‌., ترجمه تقسيم‌ ساعات‌ كار بدو يا چند قسمت‌., کلمات شبیه تقسيم‌ ساعات‌ كار بدو يا چند قسمت‌.
دانلود فایل ها