ترجمه Splutter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترشح‌ كردن‌.

Splutter به چه معناست و Splutter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Splutter

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , ترشح‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها