ترجمه Spoilage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاراج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غارت‌ , در فارسی : ضايعات‌.

Spoilage به چه معناست و Spoilage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spoilage

تاراج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تاراج‌, ترجمه تاراج‌, کلمات شبیه تاراج‌ , غارت‌ به لاتین , ضايعات‌. به لاتین
دانلود فایل ها