ترجمه Spoiler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خريدار غنائم‌ جنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محل‌ عيش‌ ديگران‌.

Spoiler به چه معناست و Spoiler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spoiler

خريدار غنائم‌ جنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خريدار غنائم‌ جنگي‌, ترجمه خريدار غنائم‌ جنگي‌, کلمات شبیه خريدار غنائم‌ جنگي‌ , محل‌ عيش‌ ديگران‌. به لاتین
دانلود فایل ها