ترجمه Spoilsman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غنائم‌ جنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محل‌ عيش‌ ديگران‌.

Spoilsman به چه معناست و Spoilsman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spoilsman

غنائم‌ جنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غنائم‌ جنگي‌, ترجمه غنائم‌ جنگي‌, کلمات شبیه غنائم‌ جنگي‌ , محل‌ عيش‌ ديگران‌. به لاتین
دانلود فایل ها