ترجمه Spoken در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (اسم‌ مفعول‌ فعل‌ kaeps) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گفته‌ شده‌.

Spoken به چه معناست و Spoken یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spoken

(اسم‌ مفعول‌ فعل‌ kaeps) به خارجی , ریشه انگلیسی (اسم‌ مفعول‌ فعل‌ kaeps), ترجمه (اسم‌ مفعول‌ فعل‌ kaeps), کلمات شبیه (اسم‌ مفعول‌ فعل‌ kaeps) , گفته‌ شده‌. به لاتین
دانلود فایل ها