ترجمه Spongy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسفنجي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبيه‌ اسفنج‌ , در فارسی : نرم‌ ومتخلخل‌ , به فارسی : نرم‌.

Spongy به چه معناست و Spongy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spongy

اسفنجي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اسفنجي‌, ترجمه اسفنجي‌, کلمات شبیه اسفنجي‌ , شبيه‌ اسفنج‌ به لاتین , نرم‌ ومتخلخل‌ به لاتین , نرم‌. خارجی
دانلود فایل ها