ترجمه Sponsor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضمانت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسئوليت‌ را قبول‌كردن‌ , در فارسی : باني‌ , به فارسی : باني‌ چيزي‌ ش

Sponsor به چه معناست و Sponsor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sponsor

ضمانت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ضمانت‌ كردن‌, ترجمه ضمانت‌ كردن‌, کلمات شبیه ضمانت‌ كردن‌ , مسئوليت‌ را قبول‌كردن‌ به لاتین , باني‌ به لاتین , باني‌ چيزي‌ ش خارجی
دانلود فایل ها