ترجمه Spoon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قاشق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چمچه‌ , در فارسی : با قاشق‌ برداشتن‌ , به فارسی : (ز.ع‌.) بوس‌ وكنار كردن‌

Spoon به چه معناست و Spoon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spoon

قاشق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قاشق‌, ترجمه قاشق‌, کلمات شبیه قاشق‌ , چمچه‌ به لاتین , با قاشق‌ برداشتن‌ به لاتین , (ز.ع‌.) بوس‌ وكنار كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها