ترجمه Sporadic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تك‌ و توك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گاه‌بگاه‌.

Sporadic به چه معناست و Sporadic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sporadic

تك‌ و توك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تك‌ و توك‌, ترجمه تك‌ و توك‌, کلمات شبیه تك‌ و توك‌ , گاه‌بگاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها