ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sporozoite به فارسی

ترجمه Sporozoite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) اغازي‌ انگلي‌ متحرك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هاگدار.

Sporozoite به چه معناست و Sporozoite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sporozoite

(ج‌.ش‌.) اغازي‌ انگلي‌ متحرك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) اغازي‌ انگلي‌ متحرك‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) اغازي‌ انگلي‌ متحرك‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) اغازي‌ انگلي‌ متحرك‌ , هاگدار. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: