ترجمه Sportsman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورزشكار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورزش‌ دوست‌ , در فارسی : ورزشكار جوانمرد.

Sportsman به چه معناست و Sportsman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sportsman

ورزشكار به خارجی , ریشه انگلیسی ورزشكار, ترجمه ورزشكار, کلمات شبیه ورزشكار , ورزش‌ دوست‌ به لاتین , ورزشكار جوانمرد. به لاتین
دانلود فایل ها