ترجمه Sportsmanlike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مانند ورزشكار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوانمرد.

Sportsmanlike به چه معناست و Sportsmanlike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sportsmanlike

مانند ورزشكار به خارجی , ریشه انگلیسی مانند ورزشكار, ترجمه مانند ورزشكار, کلمات شبیه مانند ورزشكار , جوانمرد. به لاتین
دانلود فایل ها