ترجمه Sportsmanship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورزشكاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورزش‌ دوستي‌ , در فارسی : مردانگي‌.

Sportsmanship به چه معناست و Sportsmanship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sportsmanship

ورزشكاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ورزشكاري‌, ترجمه ورزشكاري‌, کلمات شبیه ورزشكاري‌ , ورزش‌ دوستي‌ به لاتین , مردانگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها