ترجمه Spot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داركردن‌ ياشدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باخال‌تزئين‌ كردن‌ , در فارسی : درنظ‌رگرفتن‌ , به فارسی : كشف‌

Spot به چه معناست و Spot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spot

داركردن‌ ياشدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داركردن‌ ياشدن‌, ترجمه داركردن‌ ياشدن‌, کلمات شبیه داركردن‌ ياشدن‌ , باخال‌تزئين‌ كردن‌ به لاتین , درنظ‌رگرفتن‌ به لاتین , كشف‌ خارجی
دانلود فایل ها