ترجمه Spot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اماده‌ پرداخت‌ , در فارسی : فوري‌.

Spot به چه معناست و Spot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spot

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , اماده‌ پرداخت‌ به لاتین , فوري‌. به لاتین
دانلود فایل ها