ترجمه Spot Check در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور چند در ميان‌ ازمودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرسري‌ وبا عجله‌ رسيدگي‌

Spot Check به چه معناست و Spot Check یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spot Check

بط‌ور چند در ميان‌ ازمودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور چند در ميان‌ ازمودن‌, ترجمه بط‌ور چند در ميان‌ ازمودن‌, کلمات شبیه بط‌ور چند در ميان‌ ازمودن‌ , سرسري‌ وبا عجله‌ رسيدگي‌ به لاتین
دانلود فایل ها