ترجمه Sprain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رگ‌ به‌ رگ‌ كردن‌ ياشدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدرد اوردن‌ , در فارسی : رگ‌ برگ‌ شدگي‌ , به فارسی : پيچ‌

Sprain به چه معناست و Sprain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sprain

رگ‌ به‌ رگ‌ كردن‌ ياشدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رگ‌ به‌ رگ‌ كردن‌ ياشدن‌, ترجمه رگ‌ به‌ رگ‌ كردن‌ ياشدن‌, کلمات شبیه رگ‌ به‌ رگ‌ كردن‌ ياشدن‌ , بدرد اوردن‌ به لاتین , رگ‌ برگ‌ شدگي‌ به لاتین , پيچ‌ خارجی
دانلود فایل ها