ترجمه Spread در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بصط‌ وتوسعه‌ يافتن‌ , در فارسی : گسترش‌.

Spread به چه معناست و Spread یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spread

شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شدن‌, ترجمه شدن‌, کلمات شبیه شدن‌ , بصط‌ وتوسعه‌ يافتن‌ به لاتین , گسترش‌. به لاتین
دانلود فایل ها