ترجمه Springboard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تخته‌ شيرجه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واگن‌ سبك‌.

Springboard به چه معناست و Springboard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Springboard

تخته‌ شيرجه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تخته‌ شيرجه‌, ترجمه تخته‌ شيرجه‌, کلمات شبیه تخته‌ شيرجه‌ , واگن‌ سبك‌. به لاتین
دانلود فایل ها