ترجمه Springlet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زهاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چشمه‌ كوچك‌ , در فارسی : فنر كوچك‌.

Springlet به چه معناست و Springlet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Springlet

زهاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زهاب‌, ترجمه زهاب‌, کلمات شبیه زهاب‌ , چشمه‌ كوچك‌ به لاتین , فنر كوچك‌. به لاتین
دانلود فایل ها