ترجمه Sprit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خال‌ تيره‌ رنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوانه‌ زدن‌.

Sprit به چه معناست و Sprit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sprit

خال‌ تيره‌ رنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خال‌ تيره‌ رنگ‌, ترجمه خال‌ تيره‌ رنگ‌, کلمات شبیه خال‌ تيره‌ رنگ‌ , جوانه‌ زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها