ترجمه Sprocket در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مك‌.) دنده‌ چرخ‌ زنجيرخور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چرخ‌ دنده‌.

Sprocket به چه معناست و Sprocket یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sprocket

(مك‌.) دنده‌ چرخ‌ زنجيرخور به خارجی , ریشه انگلیسی (مك‌.) دنده‌ چرخ‌ زنجيرخور, ترجمه (مك‌.) دنده‌ چرخ‌ زنجيرخور, کلمات شبیه (مك‌.) دنده‌ چرخ‌ زنجيرخور , چرخ‌ دنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها