ترجمه Spunk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دليري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دل‌ , در فارسی : جرات‌ , به فارسی : چوب‌ , سایر ترجمه ها : اتشزنه‌ اتش‌ گرفتن‌.

Spunk به چه معناست و Spunk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spunk

دليري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دليري‌, ترجمه دليري‌, کلمات شبیه دليري‌ , دل‌ به لاتین , جرات‌ به لاتین , چوب‌ خارجی , اتشزنه‌ در زبان , اتش‌ گرفتن‌.انگلیسی
دانلود فایل ها