ترجمه Spunous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ymups) كف‌ الود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كف‌ دار.

Spunous به چه معناست و Spunous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spunous

(ymups) كف‌ الود به خارجی , ریشه انگلیسی (ymups) كف‌ الود, ترجمه (ymups) كف‌ الود, کلمات شبیه (ymups) كف‌ الود , كف‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها