ترجمه Spur در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مهميز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيخ‌ , در فارسی : مهميز زدن‌.

Spur به چه معناست و Spur یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spur

مهميز به خارجی , ریشه انگلیسی مهميز, ترجمه مهميز, کلمات شبیه مهميز , سيخ‌ به لاتین , مهميز زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها