ترجمه Spurrey در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yrrups) شبيه‌ مهميز يا سيخك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوك‌ تيز , در فارسی : ثاقب‌

Spurrey به چه معناست و Spurrey یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spurrey

(yrrups) شبيه‌ مهميز يا سيخك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yrrups) شبيه‌ مهميز يا سيخك‌, ترجمه (yrrups) شبيه‌ مهميز يا سيخك‌, کلمات شبیه (yrrups) شبيه‌ مهميز يا سيخك‌ , نوك‌ تيز به لاتین , ثاقب‌ به لاتین




دانلود فایل ها