ترجمه Squabber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ستيزه‌ گر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشجواب‌.

Squabber به چه معناست و Squabber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Squabber

ستيزه‌ گر به خارجی , ریشه انگلیسی ستيزه‌ گر, ترجمه ستيزه‌ گر, کلمات شبیه ستيزه‌ گر , پيشجواب‌. به لاتین
دانلود فایل ها