ترجمه Square در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربع‌ كردن‌ , در فارسی : بتوان‌ دوم‌ بردن‌ , به فارسی : مجذور كردن‌ , سایر ترجمه ها : وفق‌

Square به چه معناست و Square یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Square

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , مربع‌ كردن‌ به لاتین , بتوان‌ دوم‌ بردن‌ به لاتین , مجذور كردن‌ خارجی , وفق‌ در زبان
دانلود فایل ها