ترجمه Square Dance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رقص‌ محلي‌ امريكا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رقص‌ چوبي‌.

Square Dance به چه معناست و Square Dance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Square Dance

رقص‌ محلي‌ امريكا به خارجی , ریشه انگلیسی رقص‌ محلي‌ امريكا, ترجمه رقص‌ محلي‌ امريكا, کلمات شبیه رقص‌ محلي‌ امريكا , رقص‌ چوبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها