ترجمه Square Deal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقلب‌ نكردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باشرف‌ بودن‌ رك‌ وراست‌.

Square Deal به چه معناست و Square Deal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Square Deal

تقلب‌ نكردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تقلب‌ نكردن‌, ترجمه تقلب‌ نكردن‌, کلمات شبیه تقلب‌ نكردن‌ , باشرف‌ بودن‌ رك‌ وراست‌. به لاتین
دانلود فایل ها