ترجمه Square Root در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جذر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريشه‌ دوم‌.

Square Root به چه معناست و Square Root یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Square Root

جذر به خارجی , ریشه انگلیسی جذر, ترجمه جذر, کلمات شبیه جذر , ريشه‌ دوم‌. به لاتین
دانلود فایل ها