ترجمه Squarish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقريبا مربع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاحدي‌ چهارگوش‌.

Squarish به چه معناست و Squarish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Squarish

تقريبا مربع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تقريبا مربع‌, ترجمه تقريبا مربع‌, کلمات شبیه تقريبا مربع‌ , تاحدي‌ چهارگوش‌. به لاتین
دانلود فایل ها