ترجمه Squash در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای له‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كوبيدن‌ ونرم‌ كردن‌ , در فارسی : خفه‌ كردن‌ , به فارسی : شربت‌ نارنج‌

Squash به چه معناست و Squash یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Squash

له‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی له‌ كردن‌, ترجمه له‌ كردن‌, کلمات شبیه له‌ كردن‌ , كوبيدن‌ ونرم‌ كردن‌ به لاتین , خفه‌ كردن‌ به لاتین , شربت‌ نارنج‌ خارجی
دانلود فایل ها