ترجمه Squat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چمباتمه‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قوز كردن‌ , در فارسی : محل‌ چمباتمه‌ زني‌ , به فارسی : چاق‌ وخپل‌.

Squat به چه معناست و Squat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Squat

چمباتمه‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چمباتمه‌ زدن‌, ترجمه چمباتمه‌ زدن‌, کلمات شبیه چمباتمه‌ زدن‌ , قوز كردن‌ به لاتین , محل‌ چمباتمه‌ زني‌ به لاتین , چاق‌ وخپل‌. خارجی
دانلود فایل ها