ترجمه Squatty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضخيم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خپله‌ , در فارسی : كلفت‌.

Squatty به چه معناست و Squatty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Squatty

ضخيم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ضخيم‌, ترجمه ضخيم‌, کلمات شبیه ضخيم‌ , خپله‌ به لاتین , كلفت‌. به لاتین
دانلود فایل ها